Chính sách bảo mật

  1. Mc đích áp dng

Hệ thống thanh toán của trên website Shop4banh.com (sau đây gọi là “Shop4banh”) được kết nối với các đối tác thứ ba, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Shop4banh đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của  hệ thống giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Shop4banh còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

  1. Quy đnh c th
  2. Chính sách giao dch thanh toán bng th ni đa và th quc tế được thc đm bo tuân th các tiêu chun bo mt gm:

– Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  1. Chính sách bo mt giao dch trong thanh toán riêng ca Shop4banh áp dng vi khách hàng:

– Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của Shop4banh. Khi Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Shop4banh sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán Smartlink.

– Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.

– Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

– Shop4banh có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của Shop4banh được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.

Hệ thống nội bộ giữa các modules của shop4banh sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.