Định danh khách hàng

  1. Mục đích

– Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau COD (thanh toán khi nhận hàng).

– Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, tích điểm và tích lũy lịch sử giao dịch, nạp tiền vào thẻ thành viên Shop4banh.

  1. Các hình thức định danh khách hàng
  2. Định danh thông thường

Khách hàng đăng ký tài khoản trên website Shop4banh hoặc khách hàng mua hàng trên website có xác nhận số điện thoại thông qua mã OTP. Hoặc đã được nhân viên của shop4banh liên lạc để xác nhận

  1. Định danh đặc biệt
  2. Khách hàng đã từng mua hàng thành công trên website Shop4banh
  3. Khách hàng đã từng giao dịch thành công hoặc sử dụng những sản phẩm/dịch vụ của các thương hiệu trực thuộc Shop4banh. Áp dụng đối với các khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trong các hệ thống quản lý dữ liệu của Shop4banh, bao gồm email và số điện thoại.